Administrace uživatelů

Zde můžete jako přihlášený uživatel založit registraci další osobě (tzv. třetí osoba), tzn. umožňuje založení nového uživatelského přístupu do Distribučního portálu nebo úpravu již založené registrace.

V úvodu se zobrazuje Seznam již registrovaných třetích osob i s detaily nastavení registrace.

Možnosti volby správy uživatelských přístupů:

  • Změna role - umožňuje uživateli s přidělenou rolí Administrátor (vyšší uživatelské oprávnění) měnit přidělené role.
  • Generovat - umožňuje uživateli s přidělenou rolí Administrátor (vyšší uživatelské oprávnění) vygenerovat k danému uživateli e-mailový odkaz na změnu hesla.
  • Zrušit - umožňuje uživateli s přidělenou rolí Administrátor (vyšší uživatelské oprávnění) zrušit přístup uživateli, tento uživatel už nebude mít náhled do prostředí Distribučního portálu dodavatele.

Po potvrzení tlačítkem „Nová registrace“ je třeba vyplnit interaktivní formulář pro vytvoření přístupu do Distribučního portálu novému uživateli.

Po dokončení registrace odchází novému uživateli e-mail pro dokončení registrace.

Vytisknout Nahoru