Dotaz na fakturaci

Požadavek slouží k získání podrobnějších informací o agregovaných dokladech (platby, faktury, zálohy).

Do textového pole vložte např. variabilní symbol, číslo faktury, zálohy či jiného dokladu, jehož se požadavek týká. Pro lepší identifikaci je možno dotčený dokument vložit do pole soubor.

Tento požadavek neslouží k reklamaci fakturace. Pro reklamace využívejte prosím tento požadavek.

Vytisknout Nahoru