Dotaz na splnění podmínek ze smlouvy o připojení

Tímto požadavkem je možno ověřit stav Smlouvy o připojení (např. zda je smlouva uzavřena, zda jsou splněny její podmínky a případně jaké podmínky je nutné ještě splnit), kterému předcházel požadavek Žádost o smlouvu o připojení

Tento požadavek lze použít pouze pro následující typy požadavků:

 • Nové odběrné zařízení (zpráva NZ)
 • Odběrné místo v rezervaci (zpráva RZ)
 • Změna zákazníka v odběrném místě (PR)

Tento požadavek nelze použít pro následující typy požadavků:

 • Změna služby
 • Změny hodnoty rezervovaného příkonu

Zadejte číslo Smlouvy o připojení nebo číslo žádosti a potvrďte tlačítkem „Odeslat“. 

Následně se Vám zobrazí:

1. číslo EAN

 • V případě, že EAN nebyl zatím vygenerován, dojde automaticky k založení požadavku na jeho vygenerování. O vygenerování budete informování notifikačním e-mailem a požadavek s vygenerovaným EAN naleznete na záložce Přehled požadavků.

2. Stav Smlouvy o připojení:

 • Podmínky pro připojení jsou splněny.
 • Podmínky pro připojení nejsou splněny.
 • Posouzení splnění podmínek pro připojení je ve zpracování.

3. Splnění podmínek pro připojení:

 • Smlouva o připojení je uzavřena.
 • Smlouva o připojení není uzavřena.
 • Smlouva o připojení je ve zpracování.

4. Výčet nesplněných podmínek

 • např. neuhrazený podíl, chybějící revizní zpráva atd.
Vytisknout Nahoru