Dotazy

Dotaz na EAN

Požadavek je určen pouze pro zjištění čísla EAN.

Dotaz na fakturaci

Požadavek slouží k získání podrobnějších informací o dokladech (platby, faktury, zálohy).

Dotaz na smlouvu

Tento požadavek slouží pro obecné dotazy ke smlouvě o zajištění služby distribuční soustavy a smlouvě o připojení, pro které neexistuje konkrétní kategorie v nabídce požadavků.

Dotaz na legislativu

Tento požadavek slouží k dotazům týkající se legislativy.

Dotaz na splnění podmínek ze smlouvy o připojení

Tímto požadavkem je možno ověřit stav Smlouvy o připojení (např. zda je smlouva uzavřena, zda jsou splněny její podmínky), kterému předcházel požadavek Žádost o smlouvu o připojení.

Vytisknout Nahoru