Dotazy

Dotaz na EAN

Požadavek je určen pouze pro zjištění čísla EAN. Pokud potřebujete ověřit splnění podmínek ze smlouvy o připojení, využijte prosím tento požadavek.

Dotaz na fakturaci

Požadavek slouží k získání podrobnějších informací o agregovaných dokladech (platby, faktury, zálohy).

Dotaz na smlouvu

Tento požadavek slouží pro obecné dotazy ke smlouvě, pro které neexistuje konkrétní kategorie v nabídce požadavků.

Dotaz na splnění podmínek ze smlouvy o připojení

Tímto požadavkem je možno ověřit stav Smlouvy o připojení (např. zda je smlouva uzavřena, zda jsou splněny její podmínky), kterému předcházel požadavek Žádost o smlouvu o připojení.

Dotaz na platby

Požadavek slouží k získání podrobnějších informací o agregovaných platbách (např. přiřazení platby, dohledání platby, informace o platbě).

Dotaz na DÚF

Tento požadavek slouží pro zadání všech dotazů týkajícího se DÚF, kromě reklamací již přijatých nebo neobdržených DÚF.

Dotaz na odečet

Dotaz je určen pro zjištění, zda by byla zadaná hodnota samoodečtu přijata.

Vytisknout Nahoru