Dotaz na odečet

Dotaz je určen pro zjištění, zda by byla zadaná hodnota samoodečtu přijata.

Samoodečet je možné ověřit pouze u odběrných míst s neprůběhovým měřením a s uzavřenou smlouvou o sdružených službách dodávky.

Vyhledání odběrného místa

Identifikace OM je možná podle následujících parametrů:

 • číslo odběrného místa
 • EAN
 • číslo elektroměru
 • nebo kombinaci ulice, města a PSČ

Nejprve vložte identifikaci odběrného místa, kterého se váš požadavek týká, a potvrďte tlačítkem „Vyhledat“.

Označením odběrného místa a potvrzením tlačítka „Zobrazit vybrané“ dojde k načtení informací.

 • Datum kontrolovaného odečtu (datum vzneseného dotazu na odečet)
 • Poslední stav vysokého a nízkého tarifu
 • Číslo měřidla
 • Sazba
 • Datum posledního odečtu
 • Způsob posledního odečtu

Do polí „Samoodečet vysokého a nízkého tarifu“ vložte hodnoty k ověření a potvrďte tlačítkem „Kontrola stavu“.

Zobrazí se následující informace zda je zadaný samoodečet v toleranci nebo zda by byl manuálně posouzen:

 • „Zadané hodnoty v dotazu na odečet jsou validní.“
 • „Odečet je mimo tolerance validačních kontrol. Byl by řešen manuálním posouzením.“
 • „K danému termínu již existuje zadaný odečet. Další není přijat. Odečet nepřijat.

  Již existuje odečet k danému dni.“

Vytisknout Nahoru