Evidence žádostí

V této části Distribučního portálu naleznete všechny vaše zadané žádosti, které je možno filtrovat dle různých parametrů.

Individuálně zadané žádosti jsou označené číselnou řadou s počáteční číslicí „1“. Aktuální stav se zobrazuje formou semaforu:

    přijatá žádost, nyní ve zpracování

    schválená žádost,

      zamítnutá žádost z důvodu nevalidních údajů

Hromadně zadané žádosti mají číselné označení začínající číslicí „9“ a skládají se z jednotlivých individuálních žádostí (tzn. každý řádek v zadaném souboru odpovídá jedné individuální žádosti). Po prokliku na číslo hromadné žádosti se zobrazí jednotlivé individuální žádosti.

Typy žádostí, které lze zobrazit v aplikaci Evidence žádostí:

 • Aktualizace RSD na NN, VN, VVN (lze zadat pouze hromadně)
 • Změna rezervované kapacity (lze zadat hromadně i individuálně)     
 • Přepis odběrného místa bez změny dodavatele (lze zadat hromadně i individuálně)            
 • Žádost o přerušení (lze zadat hromadně i individuálně)                  
 • Žádost o obnovení/zastavení (lze zadat hromadně i individuálně)
 • Žádost pro zadání odečtu (lze zadat hromadně i individuálně)                
 • Žádost o Smlouvu o připojení (lze zadat pouze hromadně)
 • Žádost o ukončení Smlouvy o připojení (lze zadat pouze hromadně)
 • Žádost o rezervaci termínu pracovního příkazu (lze zadat pouze individuálně

Použití filtru:

Slouží k dohledání žádostí dle zvolených parametrů. Ve výchozím nastavení filtru je přednastaveno výchozí „Datum Podání od“. Pokud hledáte starší žádosti, upravte „Datum Podání od“ na požadované datum.

Nastavený filtr lze uložit jako oblíbený pomocí ikony , později lze takto uložený filtr vyvolat pomocí ikony  . Pokud položku oblíbeného filtru označíte jako „Výchozí filtr“ pak bude načten při každém spuštění záložky Evidence žádostí. Výchozího zobrazení dosáhnete po použití tlačítka „Resetovat filtr“

Zobrazení detailu žádosti:

 • Individuální žádosti

Po kliknutí na číslo žádosti začínající číslovkou 1 (individuální žádost) je pod seznamem s vyhledanými daty zobrazen detail požadavku. Tento obsahuje aktuální stav žádosti, detailní popis řešení, datum založení, případně uzavření žádosti a přiložené přílohy. Zobrazení detailu se může u jednotlivých typů žádostí lišit.

 • Hromadné žádosti

Po kliknutí na číslo žádosti začínající číslovkou 9 (hromadná žádost) je pod seznamem s vyhledanými daty zobrazen seznam jednotlivých individuálních žádostí, vytvořených z této hromadné žádosti.

Storno žádosti:

Pokud je u zobrazení detailu odkaz pro storno žádosti , lze po kliknutí na „Zadat požadavek“ zaslat žádost o storno zobrazené žádosti.

Export dat:

Po výběru dat z filtru, lze zobrazené informace exportovat pomocí odkazu , kde budou stažena.

Vytisknout Nahoru