Služba hodinových odečtů

Aktivace / deaktivace služby hodinových odečtů

Služba hodinových odečtů je službou pro hodinové předávání naměřených dat, využívající služby Automatického zasílání dat, jež je přímou datovou komunikací mezi systémem Portálu naměřených dat a systémem Obchodníka

Změna nastavení služby hodinových odečtů

Pro zavedení změny prosím použijte vzorový soubor. Do seznamu uveďte EANy, které žádáte aktivovat, nebo deaktivovat pro službu hodinových odečtů. Zároveň uveďte datum, od kterého má být poskytování hodinových odečtů...

Vytisknout Nahoru