Odběrná místa

Zde si zobrazíte informace o zvoleném odběrném místě. Pokud máte více než 10 odběrných míst,  zadejte pro zobrazení alespoň jeden vyhledávací parametr (např. adresa nebo číslo odběrného místa nebo EAN). Pokud nezadáte žádný vyhledávací parametr a rovnou kliknete na tlačítko „Vyhledat“, zobrazí se vám seznam všech odběrných míst, ze kterých je možné vybrat. Portál může načítat úměrně dlouho k počtu odběrů.

Po vyhledání odběrného místa se vám zobrazí detail odběrného místa:

  • technické údaje o čísle elektroměru,
  • typu měření,
  • počtu fází,
  • hodnotě hlavního jističe,
  • rezervovaném příkonu,
  • data posledního odečtu,
  • posledního stavu elektroměru,
  • ostatní údaje o odečtovém týdnu, předpokladu roční spotřeby a distribuční sazbě.

Hromadné dálkové ovládání (HDO):

Záložka se vám zobrazí pouze v případě, že využíváte na odběrném místě dvoutarifní sazbu. V případě odběrného místa s dvoutarifní distribuční sazbou se vám zobrazují i aktuální časy spínání nízkého tarifu.

Plánované vypínání:

Pokud jsou plánovány odstávky napájení vašeho odběrného místa, pak se vám zobrazí datum a čas ukončení a čas obnovení dodávky elektrické energie.

Historie odečítání:

Záložka zobrazuje data odečítání – Datum odečtu, stav elektroměru ve vysokém i nízkém tarifu, popis odečtu (způsob pořízení odečtu) a číslo elektroměru.

Vývoj spotřeb:

Záložka je funkční jen pro odběrná místa se samostatnou distribuční smlouvou. Spotřeba se zde uvádí výpočtem z hodnoty  vyúčtování, a to od data spuštění Distribučního portálu 26. 9. 2016. Hodnoty z vyúčtování před tímto datem zde nejsou zobrazovány.

Vývoj spotřeby u odběrných míst se smlouvou o sdružených službách dodávky vám sdělí váš obchodník.

Vytisknout Nahoru