Odstávky odběrných míst

Zde naleznete informace k plánovaným přerušením dodávky elektřiny do vašich odběrných míst. Informace zde naleznete minimálně 15 dní před plánovaným termínem zahájení přerušení.

Zároveň probíhá v souladu s platnou legislativou oznamování způsobem v místě obvyklým (výlepem plakátů).

Zobrazí se vám číslo a adresa odběrného místa, kterého se odstávka týká, datum, čas zahájení a ukončení plánovaného přerušení.

Vytisknout Nahoru