Plánované odstávky

V této části Distribučního portálu je zpřístupněno ke stažení pět nejaktuálnějších verzí CSV souborů s informacemi o plánovaných odstávkách na distribučním území ČEZ Distribuce, a. s.

Uložení souboru

Přes odkaz „Stáhnout“ se zobrazí volba pro otevření nebo stažení souboru ve formátu CSV na lokální disk uživatele.

Data obsažená v souboru

Data pro konkrétní odstávku jsou v každém následujícím CSV souboru až do doby zahájení nebo zrušení plánované odstávky.

Struktura CSV souboru

Pozn.: Číslo parcelní včetně podlomení a katastrální území je uvedeno pouze v případě, má-li tyto údaje provozovatel distribuční soustavy k dispozici.

Vyhodnocení dat z CSV souboru

V již zpřístupněném CSV souboru nedochází ze strany provozovatele distribuční soustavy dále k žádným úpravám.

1. Naplánovaná nová odstávka

Na Distribučním portále je uložen nový soubor, který oproti předchozímu souboru obsahuje nové hlášení o plánované odstávce (v položce „Číslo (ID) odstávky“).

2. Storno plánované odstávky

Na Distribučním portále je uložen nový soubor, ve kterém oproti předchozímu souboru chybí hlášení o plánované odstávce (v položce „Číslo (ID) odstávky“), a zároveň dosud neuplynul datum zahájení této odstávky (datum zahájení odstávky v předešlém souboru je pozdější než datum zpřístupnění nového CSV souboru).

3. Zrealizovaná plánovaná odstávka

Na Distribučním portále je uložen nový soubor, ve kterém oproti předchozímu souboru chybí hlášení o plánované odstávce („Číslo (ID) odstávky“), a zároveň datum zahájení odstávky v předešlém souboru předchází datu zpřístupnění nového CSV souboru.

 

Vytisknout Nahoru