Poskytování naměřených dat

Dotaz k poskytování dat z průběhového měření

Tento požadavek slouží pro dotazy týkající se průběhovému měření.

Aktivace poskytování naměřených dat z inteligentního měření

Požadavek slouží k aktivaci poskytování naměřených data inteligentního měřidla (AMM).

Aktivace poskytování naměřených dat z průběhového měření

Požadavek slouží k aktivaci poskytování naměřených data z průběhového měření (typ měření A, B)

Aktivace poskytování naměřených dat z průběhového měření dalším osobám

Tento typ přístupu slouží výhradně k poskytnutí přístupu k naměřeným datům např. externímu energetikovi nebo obchodníkovi.

Vytisknout Nahoru