Zálohy a faktury

Na záložce Zálohy a faktury jsou evidovány všechny fakturační doklady, které jsou rozděleny podle druhu do jednotlivých záložek:

 • Dluhy: Na této záložce naleznete otevřené položky po splatnosti bez omezení období.
 • Celkový přehled: V této záložce se Vám zobrazí veškeré druhy dokladů a případných poplatků, které přímo souvisí s distribucí elektřiny. Pozor, období filtru je omezeno na poslední tři měsíce. Pro zobrazení celé historie odstraňte omezení.
 • Zálohy: Záložka zálohy slouží pro zobrazení všech předpisů záloh s možností filtrování období. Pozor, období filtru je omezeno na poslední tři měsíce. Pro zobrazení celé historie odstraňte omezení.
 • Faktury: Záložka slouží pro zobrazení všech vystavených faktur s možností filtrování období. Pozor, období filtru je omezeno na poslední tři měsíce. Pro zobrazení celé historie odstraňte omezení.

Vyhledávání

V každé ze záložek máte možnost výběru dokladu pomocí filtru „Rozšířené vyhledávání“ podle různých parametrů např.: období splatnosti, období vystavení dokladu, číslo variabilního symbolu a další. Vyhledávání dokladu proveďte přes funkci „Rozšířené vyhledávání“.

Přehled v záložkách

 1. Stav shlédnutí

Ikona  prohlédnutého dokladu.

Ikona  neprohlédnutého dokladu.

Stav shlédnutí dokladu máte možnost změnit. Nejedná se o automatickou funkci Distribučního portálu. Změnu provedete přes označení daného řádku a vyberete vlevo dole možnost Označit s výběrem označení jako Prohlédnuté či Neprohlédnuté. Stav shlédnutí dokladu je pak viditelný pro všechny uživatele pro daný uživatelský účet.

2.    Druh dokladu – druhem dokladu může být:

 • Záloha (Souhrnná záloha, Záloha),
 • Faktura (Faktura – dobropis, Faktura – vrubopis, Faktura – konečná, Faktura – storno, Faktura mimořádná)
 • Platby (Platba – přijatá platba, Platební běh – odeslaná platba),
 • Upomínky
 • Úroky – úroková faktura (vyúčtování úroků z prodlení)
 • Storna – faktura storno (opravný daňový doklad ve výši původní faktury)
 • Znovupřipojení (poplatek za znovupřipojení OM)
 • Zastavení přerušení (poplatek za zastavení požadavku na přerušení OM)
 • Ostatní (Přeúčtování položek – převedení platby)

3.    Vystaveno – datum vystavení položky

4.    Splatnost – datum splatnosti položky

5.    Stav – Stav dokladu může být:

 • Před splatností (položka čeká na úhradu a je před požadovaným termínem úhrady),
 • Přijatá platba,
 • Neuhrazeno (položka po splatnosti),
 • Nevyplaceno (dobropis nebo přeplatková faktura, čekající na datum výplaty přeplatku),
 • Uhrazeno (zaplacená položka),
 • Vyplaceno (přeplatková faktura či dobropis s odeslanou částkou).

6.    Částka

7.    Zbývá uhradit – částka otevřené položky čekající na úhradu

8.    Smluvní účet – slouží k identifikaci skupiny OM

9.    Var. Symbol – identifikační údaj pro provedení úhrady platby

10.  Specifický symbol – identifikační údaj pro provedení úhrady platby

11.  Detail/stáhnout – možnost zobrazení detailu platebního dokladu. Pokud se Vám zobrazuje pdf dokladu, je možné jej také stáhnout.

Zobrazené, vámi vyfiltrované doklady lze pro přehlednostpomocí odkazu  stáhnout do xlsx souboru. Odkaz je umístěn ve spodní části příslušné záložky.

Vytisknout Nahoru