Odběrná místa

Zde máte možnost zobrazení podrobných informací vztahující se k odběrnému místu.

Vyhledávání je možné pomocí:

 • čísla odběrného místa
 • EAN
 • čísla elektroměru
 • nebo kombinaci ulice, města a PSČ

Po vložení identifikátoru a potvrzením tlačítkem „Vyhledat" se zobrazí detail informace o odběrném místě, které danému obchodníkovi aktuálně náleží.

Detail k odběrnému místu je zobrazen formou bloků:   

Jednotlivé bloky se zobrazují podle typu měření a napěťové hladiny.

Odběrné místo Zde naleznete informace o obchodním partnerovi, technická údaje k odběrnému místu (např.: napěťová hladina, typ měření aj.) a ostatní údaje (např.: sazba distribuce).

Spotřebiče Záložka zobrazuje spotřebiče evidované k odběrnému místu v systému distributora. 

Historie odečítání Záložka se zobrazuje jen v případě, když potvrzené odběrné místo z předchozího výběru je připojeno na napěťové hladině NN. Záložka zobrazuje data odečítání

 • číslo elektroměru
 • datum odečtu
 • stav elektroměru ve vysokém tarifu
 • stav elektroměru v nízkém tarifu
 • důvod odečtu
 • způsob odečtu
 • status odečtu

Máte možnost si zobrazit historii odečítání po dobu, kdy jste dodavatelem pro dané odběrné místo. V přednastaveném filtru jsou načtena data rok zpětně od aktuálního data. V případě potřeby lze ve filtru datum upravit. 

Historie spotřeb Tato záložka se zobrazuje jen v případě, když zvolené odběrné místo z předchozího výběru, které je připojeno na napěťové hladině VN nebo VVN. Data z „Historie spotřeb“ lze exportovat do souboru. 

Vývoj spotřeb Záložka s tímto názvem se zobrazí jen odběrnému místu, které je připojeno na napěťové hladině NN s typem měření C a jen za dobu, kdy jste pro dané odběrné místo dodavatelem.

Servisní zakázky na odběrném místě

Seznam všech zakázek pro dané odběrné místo. Podle typu Servisní zakázky Vám mohou být zobrazeny následující možnosti:

 • zadání požadavku na změnu termínu servisní zakázky
 • dotaz k servisní zakázce

Hromadné dálkové ovládání (HDO) Záložka s aktuálními časy spínání nízkého tarifu se zobrazí pouze v případě, že zákazník na odběrném místě využívá dvoutarifovou sazbu.

Smlouvy

Lze zde zobrazit a stáhnout smlouvy o připojení k distribuční soustavě, které jsou k dispozici v elektronické formě.

Export dat

Data v některých záložkách lze exportovat pomocí odkazu  do XLSX souboru.

Vytisknout Nahoru