Přehled požadavků

V této části Distribučního portálu naleznete všechny vaše zadané požadavky, rozdělené do jednotlivých záložek,které je možno filtrovat dle různých parametrů. 

Použití filtru

Slouží k dohledání požadavků dle zvolených parametrů. Ve výchozím nastavení filtru je přednastaveno výchozí datum „Vznik v období“. Pokud hledáte starší požadavek, upravte „Vznik v období“ na požadované datum. Pozor, při překliknutí mezi jednotlivými záložkami dojde k výmazu nastavení ve filtru.

Aktuální stav požadavků se zobrazuje formou semaforu:

        přijatý požadavek, nyní ve zpracování

        schválený požadavek,

       zamítnutý požadavek z důvodu nevalidních údajů

Požadavky jsou členěny do jednotlivých záložek podle typu:

1. Seznam požadavků

Celkový výčet všech požadavků.

2. Požadavky od distributora

Seznam požadavků od ČEZ Distribuce směrem k dodavateli

3. Servisní zakázky na odběrném místě

Prostřednictvím čísla pracovního příkazu si zobrazíte jeho detail, zde je možné zadat textový požadavek s dotazem k danému příkazu. Součástí požadavku je i možnost vložit přílohu. Jsou akceptovány přílohy ve formátu *.ZIP, *.PDF, *.BMP, *.PNG, *.JPG, *.JPEG, *JPE, *.GIF, *.TIF, *.TIFF. V případě komprimace souborů lze použít výhradně formát *.ZIP.

U servisní zakázky Výměna k ověření elektroměru, pokud je odběrné místo nepřístupné, máte možnost si zvolit jiný termín dle plánovací tabule při zadání změny. Změnu provede přes ikonu tužky a tlačítkem „Změna termínu“, poté vyberete volný termín z plánovací tabule.

Zobrazení detailu požadavku:

Po kliknutí na číslo požadavku je pod seznamem s vyhledanými daty zobrazen detail požadavku. Tento obsahuje aktuální stav požadavku, detailní popis řešení, datum založení, případně uzavření požadavku a přiložené přílohy. Zobrazení detailu se může u jednotlivých typů požadavků lišit.

Aktualizace požadavku:

Pokud je v detailu popisu rozpracovaného požadavku zobrazen odkaz , lze jej doplnit textem a přílohou.  Tento odkaz se zobrazuje pouze u požadavků, které ještě nejsou v dané chvíli řešeny.

Zrušení požadavku:

Pokud je v detailu zobrazeno tlačítko „Zrušit požadavek“, lze po kliknutí zadat požadavek na jeho zrušení.

Vytisknout Nahoru