Podnikatelé

Pokud se do Distribučního portálu hlásíte poprvé, je nutné začít registrací nového uživatele.

Pro registraci do Distribučního portálu je potřeba znát své zákaznické číslo a IČO, pod kterým jste evidováni v informačním systému společnosti ČEZ Distribuce, a. s., a číslo mobilního telefonu, které bylo uvedeno při sjednání smlouvy. Pokud tyto údaje neznáte, nic se neděje, kontaktujte nás na bezplatné lince 800 850 860 nebo e-mailem na info@cezdistribuce.cz.

Před dokončením registrace vložte přes odkaz "Procházet" vyplněný registrační formulář. Pokud nejste statutárním zástupcem společnosti, pak přiložte i plnou moc, která Vás opravňuje k zastupování společnosti.

Žádostí o registraci do Distribučního portálu zároveň potvrzujete seznámení a bezvýhradný souhlas s Provozními podmínkami Distribučního portálu.

Na základě uvedených registračních údajů a vloženého formuláře dojde k vyhodnocení Vašeho požadavku správcem Distribučního portálu.

O úspěšném dokončení registrace budete informován potvrzovacím e-mailem. Následně můžete přejít k přihlášení do Distribučního portálu. Do doby obdržení potvrzovacího e-mailu nebudou přihlašovací údaje aktivní. K vyhodnocení registrace dojde ze strany správce Distribučního portálu zpravidla do dvou pracovních dnů.

NÁVOD k registraci krok za krokem

POZOR!
Zadáte-li 5x chybně přihlašovací jméno či heslo, dojde k zablokování uživatele po dobu několika minut. V případě zapomenutí hesla je nutné vždy využít odkaz "Zapomněli jste heslo".

Vytisknout Nahoru