Reklamace

Reklamace elektroměru a HDO

Požadavek slouží pro reklamaci načítání stavu elektroměru a HDO.

Reklamace kvality napětí

Požadavek slouží pro reklamaci kvality napětí v distribuční síti.

Reklamace odečtu

Požadavek slouží pro podání reklamace fakturovaného stavu elektroměru (odečtu).

Reklamace vyúčtování distribuce

Požadavek slouží pro reklamaci vyúčtování (zejména reklamace týkající se chybně vystavené faktury, nezapočítaných záloh, chybně uvedených datumů na faktuře atd.), pokud máte uzavřenou Smlouvu o zajištění služby...

Žádost o náhradu dle vyhlášky 540/2005 Sb.

Tento požadavek slouží k uplatnění žádosti o náhradu za nedodržení garantovaného standardu kvality přenosu nebo distribuce a dodávek elektřiny a souvisejících služeb podle § 4 vyhlášky č. 540/2005 Sb., ve znění...

Reklamace ostatní

Tento požadavek slouží pro reklamace, pro které neexistuje konkrétní kategorie v nabídce požadavků.

Vytisknout Nahoru