Reklamace

Reklamace kvality napětí

Požadavek slouží pro reklamaci kvality napětí v distribuční síti.

Reklamace vyúčtování a měření

Požadavek slouží pro reklamaci související s vystavenou fakturou (fakturované stavy, spotřeba, fakturovaná distribuční sazba, hodnota hlavního jističe...) pro konkrétní EAN.

Žádost o náhradu dle vyhlášky 540/2005 Sb.

Tento požadavek slouží k uplatnění žádosti o náhradu za nedodržení garantovaného standardu kvality přenosu nebo distribuce a dodávek elektřiny a souvisejících služeb podle § 4 vyhlášky č. 540/2005 Sb., ve znění...

Reklamace plánované odstávky

Jedná se o kategorii reklamace v souvislosti s plánovanými odstávkami dodávek elektřiny (např. odstávka nebyla ze strany distributora řádně oznámena).

Reklamace ostatní

Tento požadavek slouží pro reklamace, pro které neexistuje konkrétní kategorie v nabídce požadavků.

Reklamace smlouvy

Tento požadavek slouží pro zadání reklamací smluvních údajů (např.: typ smlouvy), bez vazby na vystavenou fakturu.

Doplnění reklamace

Požadavek Doplnění reklamace využijte v případech, kdy potřebujete k již zadané reklamaci doplnit informace nebo podklady, které jsou důležité pro její posouzení a dořešení. Zadáním tohoto typu požadavku nelze znovu...

Reklamace - přezkoušení elektroměru

Tento požadavek využijte v případě, kdy zákazník požaduje přezkoušení elektroměru v Autorizovaném metrologickém středisku (AMS) nebo v Českém metrologickém institutu (ČMI).

Reklamace DÚF

Tento požadavek slouží pro zadání reklamací již přijatých nebo neobdržených DÚF.

Reklamace – závada měřicího zařízení

Tento požadavek využijte v případě, kdy zákazník reklamuje funkčnost měřicího zařízení (elektroměru, HDO apod.), která nesouvisí s vystavenou fakturou.

Vytisknout Nahoru