Certifikát pro eSoP

Požadavek slouží pro nahrání certifikátu pro elektronické podepisování smluv o připojení (dále jen eSoP).

Upozornění: Tento formulář není určen pro import certifikátu používaného pro přihlašování do Distribučního portálu.

Aplikace zobrazuje:

 • aktuálně platný certifikát, jeho sériové číslo a datum platnosti
 • zástupce obchodníka, který bude uveden v podpisových polích eSoP, jeho jméno a příjmení, místo podpisu a datum platnosti

 

Vložení Nového / následného certifikátu:

V záložce „Vložení nového certifikátu“ máte možnost vložit pouze soubor s příponou *.CER nového/následného kvalifikovaného certifikátu pro elektronický podpis vystaveného na osobu, nebo společnost, který naplňuje požadavky pro kvalifikované služby vytvářející důvěru pro použití:

 • kvalifikovaného elektronického podpisu založeném na kvalifikovaném certifikátu pro elektronický podpis
 • kvalifikované elektronická pečeti založené na kvalifikovaném certifikátu pro elektronickou pečeť

Je možné implementovat pouze jeden certifikát vystavený na osobu, nebo společnost..

Detailní postup zavedení certifikátu pro elektronický podpis eSoP najdete zde.

Technickou specifikaci certifikátu pro elektronický podpis smlouvy najdete zde.

Po vložení souboru s certifikátem potvrďte tlačítkem „Kontrola certifikátu“, proběhne kontrola na platnost data certifikátu.

1.    Pokud v systému není evidován žádný platný zástupce obchodníka zobrazí se formulář pro vyplnění údajů o zástupci společnosti, který bude uveden v podpisových polích eSoP:

 •  Jméno zástupce  – jméno a příjmení
 •  Pozice                   – pojmenování funkce / pracovní pozice ve společnosti (např. jednatel, office manager)
 •  Místo podpisu      – místo podpisu smlouvy (např. v Ostravě)
 •  Platnost od           – datum platnosti od kterého bude zástupce uveden na eSoP
 •  Platnost do           – datum platnosti do kterého bude zástupce uveden na eSoP

Pomocí tlačítka „Přidat zástupce“ máte možnost zadat celkem tři zastupující osoby. Datum platnosti a místo podpisu bude totožné s první osobou.

Pokud je požadována implementace kvalifikovaného certifikátu vystaveného na osobu, musí být totožná s osobou zástupce obchodníka.

Přílohy:

 • Zplnomocnění pro zastupování společnosti pro podpis smluv eSoP  (pokud zástupce není statutárním zástupcem)

 

2.    Pokud v systému již je evidován platný zástupce společnosti, zobrazí se dotaz, zda si přejete změnit zastupující osobu.

Požadavek potvrďte tlačítkem „Odeslat“, následně se vám zobrazí potvrzení s číslem založeného požadavku.

 

Změna zástupce jednacího za dodavatele:

V záložce „Změna zástupce“ máte možnost provést změnu osoby, pracovní pozice a místa podpisu uvedené v podpisových polích eSoP. Změnou zástupce dojde k nahrazení původního zástupce včetně místa podpisu. Pokud požaduje přidat dalšího zástupce k stávajícímu, je potřeba údaje o stávajícím zástupci opět zadat.

Ve formuláři vyplníte údaje o zástupci obchodníka, který bude uveden v podpisových polích eSoP:

 • Jméno zástupce  – jméno a příjmení
 • Pozice                   – pojmenování funkce / pracovní pozice ve společnosti (např. jednatel, office manager)
 • Místo podpisu      – místo podpisu smlouvy (např. v Ostravě)
 • Platnost od           – datum platnosti od kterého bude zástupce uveden na eSoP
 • Platnost do           – datum platnosti do kterého bude zástupce uveden na eSoP

Pomocí tlačítka „Přidat zástupce“ máte možnost zadat celkem tři zastupující osoby, datum platnosti a místo podpisu bude totožné s první osobou.

Přílohy:

 • Zplnomocnění pro zastupování společnosti pro podpis smluv eSoP (pokud zástupce není statutárním zástupcem)

Požadavek potvrďte tlačítkem „Odeslat“, následně se vám zobrazí potvrzení s číslem založeného požadavku.

Vytisknout Nahoru