Smluvní požadavky a nastavení služeb

Aktualizace RSD na VN, VVN

Tímto typem požadavku je možné podat žádost o aktualizaci přílohy č. 2 Rámcové smlouvy o zajištění služby distribuční soustavy (RSD).

Aktualizace RSD na NN

Tímto typem požadavku je možné podat žádost o aktualizaci přílohy č. 2 Rámcové smlouvy o zajištění služby distribuční soustavy (RSD).

Žádost o smlouvu o připojení

Tímto typem požadavku je možné podat žádost na uzavření Smlouvy o připojení (SoP).

Žádost o ukončení smlouvy o připojení

Tímto typem požadavku je možné podat žádost o ukončení Smlouvy o připojení (SoP).

Žádost o smlouvu o zajištění služby distribuční soustavy

Tento požadavek slouží k uzavření Smlouvy o zajištění služby distribuční soustavy.

Žádost o ukončení smlouvy o zajištění služby distribuční soustavy

Tento požadavek slouží k ukončení Smlouvy o zajištění služby distribuční soustavy.

Elektronický podpis smlouvy o připojení

Tento typ požadavku slouží pro elektronický podpis Smlouvy o připojení (tzv. eSoP) na základě plné moci, kterou udělil klient dodavateli.

Změna provizorního odběru na trvalý

Požadavek slouží pro zadání doplňující informace k procesu ukončení a montáže.

Rozdělení/sloučení měření

Požadavek slouží pro zadání doplňující informace k procesu Rozdělení/Sloučení měření.

Přepis odběrného místa bez změny dodavatele

Požadavek lze zadat individuálně i hromadně vložením vyplněného vzorového souboru, stejně jako u ostatních požadavků.

Vytisknout Nahoru