Žádost o první paralelní připojení mikrozdroje (PPP)

Žádost o první paralelní připojení mikrozdroje (PPP)

Tento požadavek slouží k podání žádosti o první paralelní připojení (tzv. PPP) mikrozdroje při standardním způsobu připojení. Požadavek využijte pro nové připojení mikrozdroje nebo změnu parametrů již připojeného mikrozdroje (např. změna instalovaného výkonu).

Požadavek na zjednodušené připojení mikrozdroje zadávejte přes požadavek Žádost o připojení – Nové připojení – Žádost o připojení k distr. soust. z napěťové hladiny NN – Mikrozdroj – Zjednodušené připojení.

Žádost o PPP je možné podat, pokud žadatel již podal žádost o připojení, má uzavřenou smlouvu o připojení nebo smlouvu o smlouvě budoucí a má odsouhlasenou projektovou dokumentaci stavby.

Pro odeslání požadavku je nutné vyplnit všechna pole označená hvězdičkou * .

EAN

Vyplňte dotčený EAN do pole k tomu určeného. EAN je 18-místný jedinečný číselný identifikátor odběrného a předávacího místa, který naleznete ve smlouvě o připojení / smlouvě o budoucí smlouvě o připojení, kterou jste obdrželi na základě podané žádosti o připojení (začíná číslicemi 859182400).

Číslo žádosti o připojení

Vyplňte číslo žádosti o připojení (začíná číslicemi 412).

Popis

Uveďte do textového pole stručný popis Vašeho požadavku.

E-mail, Telefon

Uveďte kontaktní údaje (telefon, e-mail) na osobu odpovědnou za přípravu podkladů pro první paralelní připojení, případně na osobu, která se bude účastnit fyzické kontroly zařízení výrobny / mikrozdroje v odběrném místě.

Přílohy

Pro uložení požadavku je nutné vložit přílohu. V závislosti na technických parametrech jsou požadovány různé přílohy, které jsou uvedeny v příloze smlouvy, kterou jste obdrželi na základě podané žádosti o připojení.

 • Odsouhlasená aktualizovaná projektová dokumentace skutečného provedení mikrozdroje
 • Platná zpráva o výchozí revizi elektrického zařízení mikrozdroje
 • Revizní zpráva dalšího elektrického zařízení nově uváděného do provozu, bez kterého nelze provést připojení k síti PDS (přípojky)
 • Protokol o nastavení ochran dle Pravidel provozování distribuční soustavy (PPDS; Příloha č. 4, kapitola 8) včetně způsobu opětovného automatického připojení k distribuční soustavě po výpadku, pokud není součástí zprávy o výchozí revizi
 • Dokument výrobního modulu. Formulář ke stažení pro výrobní moduly typu A1 je zde
 • Jednopólové schéma zapojení zdroje, pokud již není součástí projektové dokumentace
 • Vyplněný formulář Žádost o uzavření Smlouvy o připojení, pokud již není uzavřena. Formulář ke stažení naleznete zde
 • Odsouhlasená aktualizovaná projektová dokumentace připojovaného elektrického zařízení (je-li vyžadována)
 • Místní provozní předpis (je-li vyžadován)
 • Protokoly o úředním ověření MTP / MTN (jsou-li vyžadovány)
 • Plná moc v případě zastupování žadatele jinou fyzickou / právnickou osobou. Doporučený vzor ke stažení zde

Přílohy jsou akceptovány ve formátu *.ZIP, *.PDF, *.BMP, *.PNG, *.JPG, *.JPEG, *JPE, *.GIF, *.TIF, *.TIFF. Pokud je potřeba vložit větší množství příloh, vkládejte je v komprimovaném archivu. V případě komprimace souborů použijte výhradně formát *.ZIP.

Pokyny a upozornění pro žadatele

Ve lhůtě do 30 dní od podání kompletní žádosti o první paralelní připojení provozovatel distribuční soustavy (PDS) provede fyzickou kontrolu zařízení mikrozdroje v odběrném místě v souladu se zněním Pravidel provozování distribuční soustavy (PPDS; Příloha č. 4, kapitola 12).

Vytisknout Nahoru