Domácnosti

Distribuční portál je internetová aplikace, která Vám umožní vyřešení Vašich distribučních požadavků.

Co Vám nabízí Distribuční portál

 • Možnost změny měsíční rezervované kapacity u klientů s uzavřenou Smlouvou o zajištění služby distribuční soustavy.
 • Možnost změny výše záloh, způsobu placení nebo zasílací adresy u klientů s uzavřenou Smlouvou o zajištění služby distribuční soustavy.
 • Nastavení služby zasílání informací o plánovaných odstávkách na e-mailovou adresu.
 • Možnost aktivace poskytování naměřených dat dalším osobám.
 • Možnost zakládání žádostí o připojení.
 • Možnost zasílání distribučních požadavků (žádosti o izolace vedení, odstávku sítě, vytyčení kabelového vedení, rozplombování, vyjádření k dokumentaci stavby, souhlas s činností v ochranném pásmu a další).
 • Možnost uzavření/ ukončení Smlouvy o připojení.
 • Možnost nahlášení samoodečtu.
 • Umožňuje zasílat dotazy na fakturaci, smlouvu, legislativu.
 • Umožňuje zadávání reklamací.
 • Možnost změny sídla firmy nebo adresy trvalého bydliště.

Přihlášení do Distribučního portálu

Přihlášení do Distribučního portálu probíhá na základě zadání přihlašovacího jména a hesla nebo prostřednictvím osobního certifikátu.

Distribuční portál je přizpůsobený pro rozlišení obrazovky 1024 x 768 pixelů a vyšší, a podporuje následující internetové prohlížeče:

 • všechny aktuální verze Chrome, Firefox a Safari
 • Opera 15+
 • IE 9+

V ostatních prohlížečích nemusí být veškeré možnosti Distribučního portálu dostupné.

Pro využití některých služeb Distribučního portálu je nutné mít nainstalovanou aplikaci Adobe Reader. Pokud váš počítač není touto aplikací vybaven, doporučujeme vám její stažení a instalaci. Dokumenty, které můžete stáhnout z této aplikace, mohou vyžadovat aplikaci, která dokáže pracovat se soubory ve formuátu *.xlsx. Proto Vám doporučujeme využít Microsoft Office 2010 nebo Microsoft office 2003 s rozšířením o kompatibilitu s formátem *.xlsx.

Ovládání – obecně

Posun mezi jednotlivými záznamy se provádí pomocí odkazů nebo zadáním příslušné stránky.

Jednotlivé oddíly Distribučního portálu

Distribuční portál je rozdělený do několika částí.

1. Distribuční portál

Přehled účtu
Úvodní stránka obsahuje základní informace o klientovi, adrese trvalého bydliště/ sídla firmy, o nových zprávách, zálohách a upomínkách (v případě uzavřené Smlouvy o zajištění služby distribuční soustavy) V této části Distribučního portálu můžete provést zadání požadavku ze sekce "Nejčastější požadavky".

Odběrná místa
V této části se zobrazují informace o odběrném místě, které obsahují technické údaje o čísle elektroměru, typu měření, hlavním jističi, počtu fází, odečtovém týdnu nebo předpokládané roční spotřebě. Dostupné jsou informace o aktuálních časech spínání nízkého tarifu v případě odběrných míst s dvoutarifní distribuční sazbou, informace o plánovaném vypínání, historii odečítání nebo vývoji spotřeby.

Zálohy a faktury
Zde je možné zobrazit fakturační doklady a upomínky.

Žádosti a požadavky
Zde je možné zadávat požadavky na distributora. Požadavky jsou rozděleny do kategorií. Všechny požadavky, které lze prostřednictvím Distribučního portálu zadat zobrazíte přes odkaz Přímo na věc. Seznam založených požadavků jednoduše zobrazíte přes odkaz: Seznam Vašich požadavků.

Odstávky odběrných míst
Zde je možné zobrazit odstávky pro odběrná místa uživatele.

2. Nastavení účtu (V pravém horním rohu pod přihlašovacím jménem a zákaznickým číslem)

 • Změna registračních údajů - zde je možné udržovat registrační údaje přihlášeného uživatele.
 • Změna hesla - zde je možné změnit heslo pro přístup do Distribučního portálu.
 • Certifikáty - zde je možné zrušit vazbu na zaregistrovaný osobní certifikát pro přístup do Distribučního portálu.

3. Zápatí stránky

Kontaktní informace

V této části najdete kromě čísla na Kontaktní bezplatnou linku ČEZ Distribuce také e-mailový kontakt na společnost ČEZ Distribuce, a. s.

Dokumenty ke stažení

Na stránkách společnosti ČEZ Distribuce, a. s., naleznete v jednotlivých sekcích podklady související s distribucí elektřiny.

 

Vytisknout Nahoru