Obchodníci

Distribuční portál je internetová aplikace, která Vám umožní vyřešení Vašich distribučních požadavků.

Co Vám nabízí Distribuční portál

 • Úpravu rezervované kapacity pro zákazníky na napěťové hladině VN a VVN.
 • Možnost zadat požadavek na přerušení/obnovení dodávky elektřiny do odběrného místa.
 • Aktualizovat přílohy rámcové smlouvy pro zákazníky na napěťové hladině NN, VN, VVN.
 • Stáhnout si přílohy rámcové smlouvy pro zákazníky na napěťové hladině NN, VN, VVN.
 • Možnost zadat požadavek na uzavření/ ukončení Smlouvy o připojení.
 • Možnost elektronického podepsání vygenerované Smlouvy o připojení.
 • Rezervaci termínu pracovního příkazu při zahájení dodávky do odběrného místa.
 • Možnost hlášení samoodečtů.
 • Možnost zasílání distribučních požadavků od zákazníků (žádosti o připojení, zaizolování vodičů apod.).
 • Jednoduchý přehled Vámi zadaných požadavků.
 • Informace o plánovaných odstávkách.

Přihlášení do Distribučního portálu

Přihlášení do Distribučního portálu probíhá na základě zadání přihlašovacího jména a hesla nebo prostřednictvím osobního certifikátu.

Distribuční portál je přizpůsobený pro rozlišení obrazovky 1024 x 768 pixelů a vyšší, a podporuje následující internetové prohlížeče:

 • všechny aktuální verze Chrome, Firefox a Safari
 • Opera 15+
 • IE 9+

V ostatních prohlížečích nemusí být veškeré možnosti Distribučního portálu dostupné.

Pro využití některých služeb Distribučního portálu je nutné mít nainstalovanou aplikaci Adobe Reader. Pokud váš počítač není touto aplikací vybaven, doporučujeme vám její stažení a instalaci. Dokumenty, které můžete stáhnout z této aplikace, mohou vyžadovat aplikaci, která dokáže pracovat se soubory ve formuátu *.xlsx. Proto Vám doporučujeme využít Microsoft Office 2010 nebo Microsoft office 2003 s rozšířením o kompatibilitu s formátem *.xlsx.

Ovládání – obecně

Posun mezi jednotlivými záznamy se provádí pomocí odkazů nebo zadáním příslušné stránky.

Jednotlivé oddíly Distribučního portálu

Distribuční portál je rozdělený do několika částí.

1. Distribuční portál

Přehled účtu

Úvodní stránka obsahuje základní informace o Vaší společnosti, adrese sídla firmy, o nových zprávách, přílohách rámcových smluv a o posledních žádostech z Vaší strany. V této části Distribučního portálu můžete provést  zadání požadavku ze sekce "Nejčastější požadavky".

Evidence žádostí

V této části jsou vidět Vámi zaevidované žádosti. Můžete si zde zobrazit žádosti týkající se NN, VN a VNN nebo zobrazit přehled požadavků, které se týkaly přerušení/obnovení.

Žádosti a požadavky

Zde  je možné zadávat požadavky týkající se změny rezervované kapacity, podávat žádosti týkající se přerušení/obnovení odběrného místa, aktualizovat přílohy rámcové smlouvy pro zákazníky na napěťové hladině NN, VN a VVN nebo si stáhnout přílohy rámcových smluv.

Kontaktní osoby

V této části Distribučního portálu naleznete kontaktní údaje na pracovníky společnosti ČEZ Distribuce, a. s.

Certifikát

V této aplikaci máte možnost nahrát certifikát, který umožňuje komunikovat prostřednictvím datových zpráv, komunikací server - to - server, tj. službou ESB.

Plánované odstávky

V této části Distribučního portálu je zpřístupněno ke stažení pět nejaktuálnějších verzí CSV souborů s informacemi o plánovaných odstávkách na distribučním území ČEZ Distribuce, a. s.

Odběrná místa

V této části jsou vidět informace o odběrném místě, aby dodavatel informace viděl, musí na odběrném místě býtdodavatelem.

Zálohy a faktury

Zde dodavatel najde agregované faktury a agregované zálohy.

Administrace uživatelů

V této části Distribučního portálu máte možnost založit a spravovat Vámi pověřené 3. osoby pro řešení požadavků dle přiřazení příslušné role. Zakládat a spravovat uživatele může jen Administrátor dodavatele (vyšší uživatelské oprávnění).

2. Nastavení účtu (V pravém horním rohu pod přihlašovacím jménem a zákaznickým číslem)

 • Změna registračních údajů - zde je možné udržovat registrační údaje přihlášeného uživatele.
 • Změna hesla - zde je možné změnit heslo pro přístup do Distribučního portálu.
 • Certifikáty - zde je možné zrušit vazbu na zaregistrovaný osobní certifikát pro přístup do Distribučního portálu.

3. Zápatí stránky

Kontaktní informace

V této části najdete kromě čísla na Kontaktní bezplatnou linku ČEZ Distribuce také e-mailový kontakt na společnost ČEZ Distribuce, a. s. Oba kontaktní údaje jsou určeny pro komunikaci mezi klientem a distributorem.

Dokumenty ke stažení

Na stránkách společnosti ČEZ Distribuce, a. s., naleznete v jednotlivých sekcích podklady související s distribucí elektřiny.

Vytisknout Nahoru