Žádost o izolaci vedení

Tento požadavek volte v případě, kdy je na odběrném místě prováděna např. rekonstrukce objektu a je zapotřebí zabezpečit vodiče proti úrazu.

Do textového pole prosím uveďte důvod izolace vedení, adresu odběrného místa a telefon na osobu žadatele, kterou bude distributor do 5 pracovních dní kontaktovat.

Izolaci nemůžeme provést v případě, že venkovní teplota klesne pod 5 stupňů Celsia.

Žádost je třeba zaslat nejméně 15 kalendářních dní před požadovaným termínem zaizolování.

Vytisknout Nahoru