Žádost o izolaci vedení

Tento požadavek volte v případě, kdy je na odběrném místě prováděna např. rekonstrukce objektu a je zapotřebí zabezpečit vodiče proti úrazu.

Do textového pole prosím uveďte důvod izolace vedení, adresu odběrného místa, termín požadovaného zaizolování, délku a počet vodičů,telefon na osobu žadatele, kterou bude distributor do 5 pracovních dní kontaktovat a zda je možný příjezd k objektu pro nákladní automobil s výsuvnou plošinou.

Žádost je třeba zaslat nejméně 15 kalendářních dní před požadovaným termínem zaizolování

POZOR!

Maximální doba zaizolování vodičů je 3 měsíce.
Izolaci nemůžeme provést v případě, že venkovní teplota klesne pod 5 stupňů Celsia.

.

Vytisknout Nahoru