Požadavek na rozplombování

Požadavek slouží pro případy, kdy je potřeba zasáhnout do neměřených částí měření (např. z důvodu výměny jističe, rekonstrukce elektroměrového rozvaděče, poruchy na elektroinstalaci). Odběratel má vždy povinnost předem nahlásit rozplombování distributorovi. V případě průběhového měření zajišťuje rozplombování distributor.

Povinné údaje pro nahlášení rozplombování:

  • Kontaktní údaje (telefon, e-mail)
  • Důvod rozplombování
  • Požadovaný datum rozplombování rozvaděče

Rozplombování může provést pouze osoba s oprávněním vyhlášky č. 50/1978 Sb. Při rozplombování nesmí být poškozeny cejchovní ani evidenční plomby. Plombovací materiál je nutné ponechat přímo v rozvaděči.

Vytisknout Nahoru