Žádost o vyjádření k dokumentaci stavby, ÚP, PD

Požadavek využijte pro vyjádření k územnímu plánu a projektové dokumentaci pro případy stanovené Technickými podmínkami připojení.

Uveďte zasílací adresu žadatele pro zaslání vyjádření a název katastrálního území. Pokud požadavek souvisí s Žádostí o připojení, uveďte prosím její číslo. K požadavku přiložte dokumentaci a katastrální snímek s vyznačeným zájmovým územím.

Vytisknout Nahoru