Žádost o vyjádření k dokumentaci stavby, ÚP, PD

Požadavek využijte pro vyjádření k územnímu plánu a projektové dokumentaci pro případy stanovené Technickými podmínkami připojení.

Uveďte zasílací adresu pro zaslání vyjádření a název katastrálního území. Pokud požadavek souvisí s Žádostí o připojení, uveďte prosím její číslo. K požadavku přiložte dokumentaci a katastrální snímek s vyznačeným zájmovým územím.

Následně společnost ČEZ Distribuce, a.s., ČEZ ICT Services, a.s., případně Telco Pro Services, a.s. posoudí vaši žádost a vyjádření zašle formou dopisu do 30 kalendářních dní. Po vyřešení požadavku si můžete vyjádření také stáhnout z distribučního portálu na záložce „Přehled požadavků“ v příloze daného požadavku.

Vytisknout Nahoru