Žádost o vytýčení kabelového vedení v terénu

Pro tento požadavek je nutné mít nejprve platné sdělení o existenci zařízení distribuční soustavy (viz – Geoportál). V případě střetu podzemního vedení s vaším zájmovým územím je nutné před zahájením jakýchkoli prací požádat o vytýčení kabelů přímo v terénu. Vytýčení zajišťuje distributor.

Uveďte jméno, příjmení, kontakt na vás (případně vámi pověřenou osobu) a číslo platného Sdělení o existenci energetického zařízení (o toto Sdělení žádejte prostřednictvím Geoportálu). Následně vás do 5 pracovních dní bude kontaktovat technik a dohodne s vámi další postup ohledně vytýčení kabelového vedení.

Vytisknout Nahoru