Žádost o odstávku sítě

Tento požadavek využijte v případech, kdy je nutné z důvodu např. stavebních prací zcela přerušit dodávku elektřiny do odběrného místa.

Pro zpracování požadavku uveďte prosím stručný popis a doložte jako přílohu příslušný formulář Požadavek na vypnutí a zajištění zařízení distribuční soustavy, ve kterém najdete i lhůty pro předání požadavku v závislosti na napěťové hladině odpojovaného zařízení.

Vytisknout Nahoru