Žádost o připojení

Tento požadavek využijte pro připojení zcela nových odběrných míst, odběrných míst s propadlou rezervací příkonu, nebo změnu charakteru odběru.

Typy žádostí o připojení na napěťové hladině NN:    

Podání elektronickým formulářem

 • K připojení nového trvalého odběru
 • Ke změně sazby, jističe nebo charakteru odběru
 • Žádost o připojení lokality

 Podání textovým požadavkem s přílohou

 • Lokální distribuční soustava
 • Ostatní

Typy žádostí o připojení na napěťové hladině VN a VVN:    

Podání elektronickým formulářem

 • K připojení nového odběru
 • Ke změně rezervovaného příkonu, napěťové hladiny
 • Žádost o připojení lokality

Podání textovým požadavkem s přílohou

 • Lokální distribuční soustava
 • Ostatní

Elektronický formulář žádosti je rozdělen do několika bloků, které obsahují povinná pole označená *.

Bloky:

Osoba oprávněná pro smluvní záležitosti

 • Jedná se o osobu, která má oprávnění k podpisu smluv týkajících se podané žádosti (klient, developer).

Osoba oprávněná pro technické záležitosti

 • Např. revizní technik

Adresa pro zasílání odpovědi na žádost

 • Jedná se o zasílací adresu pro zaslání písemného návrhu smlouvy nebo vyjádření.

Odběrné místo

 • Vyplňte adresu odběrného místa, ke kterému se vztahuje žádost a potvrďte tlačítkem „Vyhledat adresu“. V pravém horním rohu boxu Odběrné místo se vám pomocí rolovacího okna nabídnou adresy odpovídající vámi vyplněným hodnotám.

Připojované elektrické spotřebiče

 • Vždy musí být vyplněn alespoň jeden spotřebič. V případě, že v odběrném místě nebudete využívat žádný z uvedených spotřebičů, vyplňte hodnotu kW do pole Ostatní spotřebiče.
 • Spotřebiče se zpětnými vlivy
  § Jedná se o vzájemné ovlivňování provozních prostředků (přístrojů a zařízení) přes síť.
  § Jedná se o tzv. motorové spotřebiče, např. svářečka, míchačka, štěpkovač, katr, hoblovací stroj, indukční nebo oblouková pec,  vícenásobná okružní pila, výtah atd.

Další údaje

 • Požadavek na zvýšení spolehlivosti dodávky – určeno např. pro záchranné složky, jedná se o zvýšení stupně spolehlivosti dodávky elektřiny nad standard stanovený zvláštním právním předpisem.
 • Vypínací charakteristika – distributor standardně povoluje vypínací charakteristiku typu B.

Přílohy

 • Pokud potřebujete vložit větší množství příloh, je třeba vložit ve formátu ZIP. Formuláře ke stažení naleznete zde.

Po vyplnění všech povinných polí potvrďte žádost tlačítkem „Odeslat žádost“. Následně se Vám v horní části stránky zobrazí číslo, pod kterým je Vámi zadaná žádost u distributora evidována.

Podání žádosti k připojení lokální distribuční soustavy a ostatní

 • Do textového pole detailně popište Vaši žádost a přiložte vyplněný formulář (formuláře ke stažení naleznete zde).

 

Vytisknout Nahoru