Žádost o vytýčení kabelového vedení v terénu

Pro tento požadavek je nutné mít nejprve platné sdělení o existenci zařízení distribuční soustavy (viz – Geoportál). V případě střetu podzemního vedení se zájmovým územím žadatele je nutné před zahájením jakýchkoli prací požádat o vytýčení kabelů přímo v terénu. Vytýčení zajišťuje distributor.

Uveďte jméno a příjmení žadatele, kontakt na žadatele a číslo platného Sdělení o existenci energetického zařízení (o toto Sdělení žádejte prostřednictvím Geoportálu).

Vytisknout Nahoru