Smlouvy a nastavení služeb

Měsíční rezervovaná kapacita

Sjednat nebo změnit měsíční rezervovanou kapacitu lze pouze pro odběrná místa na napěťové hladině VN, VVN s uzavřenou Smlouvou o zajištění služby distribuční soustavy.

Změna trvalé adresy nebo sídla firmy

Tento typ požadavku je možné zadat s jakoukoliv uzavřenou smlouvou s ČEZ Distribuce, a. s. Můžete si nastavit buď zcela novou adresu, nebo si vybrat z již evidovaných adres.

Změna výše záloh

Prostřednictvím požadavku Změna výše zálohy si můžete navýšit i snížit zálohy, pokud máte uzavřenou smlouvu o zajištění služby distribuční soustavy.

Změna adresy pro zasílání faktur

Pokud máte uzavřenou smlouvu o zajištění služby distribuční soustavy, můžete změnu adresy pro zasílání faktur provést zde v Distribučním portálu.

Změna způsobu placení

Tento požadavek využijte pouze v případě, že máte uzavřenou smlouvu o zajištění služby distribuční soustavy.

Služba zasílání informací o odstávkách / poruchách

Tento požadavek slouží pro sjednání bezplatné služby zasílání oznámení o plánovaných přerušeních dodávek elektřiny prostřednictvím e-mailu a o předpokládané době odstranění poruch prostřednictvím SMS.

Ostatní změny smluv

V této sekci můžete zadat požadavek na změnu takových dat, která nelze změnit jiným samostatným požadavkem.

Vytisknout Nahoru