Žádosti

Změna rezervované kapacity

Tento požadavek lze založit pouze pro odběrná místa na napěťové hladině VN, VVN s uzavřenou Smlouvou o sdružených službách dodávky.

Žádost o přerušení

Slouží k přerušení distribuce na OM. Lze zadat hromadně, nebo individuálně.

Žádost o obnovení/zastavení přerušení

Slouží k obnovení nebo zastavení přerušení distribuce na OM. Lze zadat hromadně, nebo individuálně.

Vytisknout Nahoru