Žádost o zkušební provoz

Tento požadavek využijte pro ověření technických parametrů, provozních hodnot a prokázání provozuschopnosti nově instalovaného nebo rekonstruovaného odběrného elektrického zařízení (je možné využít pouze pro odběrná zařízení připojená na napěťovou hladinu 1 kV nebo vyšší (VN, VVN).

Do zobrazeného formuláře se vyplní EAN odběrného místa. 

Pole Zkušební provoz pro: nutno zvolit důvod zkušebního provozu http://www.cezdistribuce.cz/edee/content/img-other/distribuce/dip-napoveda/napoveda-obchodnik-po/zadosti-a-pozadavky/technicke-pozadavky/zadost-o-zkusebni-provoz/x-20160925192043740.jpg

Termín zahájení: pole je předvyplněno datem + 30 dní, z kalendáře lze zvolit pozdější termín.
Doba trvání (v měsících): lze zvolit lhůta 1 - 3 měsíce.
Technická dokumentace: povinná příloha, pokud chce uživatel vložit větší množství příloh, je třeba ve formátu *zip.
Formulář žádosti o zkušební provoz: povinná příloha. Formulář lze vyplnit a uložit přes tlačítko „Vzorový formulář".

Po potvrzení tlačítkem „Odeslat" dochází k následujícím kontrolám:

  • Zda jsou přiloženy přílohy
  • Zda EAN náleží danému klientovi
  • Zda je EAN připojen k napěťové hladině VN/ VVN
Vytisknout Nahoru